herb
BIP
22.11.2016

16.11.2016

Uwaga !!!

Zajęcia z soboty 19.11.2016 r. w A.30 "Technik Logistyk"
zostały przeniesione na  czwartek 17.11.2016 r. godz. 15.30
.

Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

 

15.11.2016

W dniu 14.11.2016 roku uczniowie klasy II Technikum Transportu Kolejowego wzięli udział w wycieczce przedmiotowej na nastawnie dysponującą i wykonawczą na stacji Wrocław Brochów. Mieli okazje zapoznać się z działaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym w warunkach rzeczywistych, a nie tylko na zajęciach w szkole.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

21.10.2016

Zostań dawcą szpiku !

W dniu 28.10.2016r. w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych/szpiku kostnego połączona ze zbiórką pieniędzy na fundację DKMS. Jest to akcja w całości organizowana przez uczniów przy pomocy fundacji.

Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, który waży minimum 50 kg i nie ma dużej nadwagi, może zostać Dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych. Najważniejsze, aby był w dobrej kondycji fizycznej, nie cierpiał na choroby przewlekłe i nie należał do żadnej z grup ryzyka.

Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy wziąć udział w zorganizowanej w szkole akcji #KOMÓRKOMANIA, wypełnić formularz i za pomocą specjalnych pałeczek pobrać wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

zostan_dawca_szpiku

05.10.2016

Uwaga !!!

Zajęcia z soboty 22.10.2016 r. w A.44 "Technik Transportu Kolejowego"
zostały przeniesione na  czwartek 20.10.2016 r. godz. 15.30
.

Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

26.09.2016

Uwaga !!!

Zajęcia z soboty 22.10.2016 r. w II LOz oraz kursu A.30 zostały przeniesione

na  piątek 30.09.2016 r. Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

09.09.2016

SZUKASZ PRACY ???

Uzyskaj nowe kwalifikacje na kursie zawodowym

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

 

Nowe miejsca pracy czekają na Was!

Rekrutacja TRWA!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  30 września

 

08.09.2016

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY  2016/2017

Lp.

Data

Wydarzenie

1

13.09.2016 wtorek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

·         Omówienie raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły

·         przedstawienie planów pracy szkoły

Spotkania wychowawców z rodzicami

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IVT z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IIIw z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IIT z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz organizacją praktyk zawodowych

·         pedagogizacja rodziców uczniów I w

 

Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców, zatwierdzenie planów pracy szkoły i wybór RR.

2  

20.10.2016 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

Pedagogizacja rodziców kl. I T

3

24.11.2016 czwartek

godzina

16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

Pedagogizacja rodziców uczniów Iw

4

19.12.2016 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T) powiadomienie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach semestralnych

Pedagogizacja rodziców uczniów klas II T.

5

26.01.2016 czwartek

godz.16.00

Wywiadówka

6

28.03.2017 wtorek

godzina

16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT)

7

27.04.2017 czwartek

godzina

16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

8

25.05.2017 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

Pedagogizacja rodziców

 

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 642642 osób.