herb
BIP
15.09.2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ

im. Jędrzeja Śniadeckiego

 W ŻAROWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

14.09.2020

Uwaga !!!

Zebranie z rodzicami klas I

15 września 2020(wtorek) godzina 16.30

pozostałe klasy w formie zdalnej poprzez e-dziennik.

14.09.2020

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DATA I GODZINA

TEMATYKA

15.09.2020

 wtorek

godzina 16.30

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami uczniów klas I Technikum i I BS

Pozostałe klasy w formie zdalnej – poprzez edziennik

 

22.10.2020 r.

czwartek

godzina 16.00 –17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

 

19.11.2020r.

 czwartek

godzina16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

17.12. 2020

czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T), powiadomienie uczniów i rodziców, o proponowanych ocenach semestralnych

 

04.02.2021

godzina 17.00

Wywiadówka

 

25.03.2021r.  czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT)

29.04.2021r. czwartek godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

27.05.2021 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

 

03.09.2020

plan 2 loz

01.09.2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

List oraz wytyczne przekazuję w załączniku.

Uprzejmie proszę o przekazanie ich rodzicom i opiekunom uczniów z Państwa szkoły i placówki.

 

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN Załączniki:
  1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
  2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
  3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

 

01.09.2020

DRODZY UCZNIOWIE! SZANOWNI RODZICE!

ROZPOCZYNAMY DZISIAJ NOWY ROK SZKOLNY. ODSŁANIAMY TYM SAMYM NOWĄ, NIEZAPISANĄ JESZCZEKARTĘ HISTORII TEGO MIEJSCA.

Zapiszmy ją mądrze i odpowiedzialnie , nie tracąc poczucia sensu bycia tutaj razem. Być razem to znaczy wiedzieć kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie wartości nas łączą, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami, do czego zmierzamy i jaki przyświeca nam cel. Jakość ludzkiego życia jest wyrazem mądrości, która niczym klamrą spina  - PAMIĘĆ- jako tożsamość narodową, kulturalną i cywilizacyjną ze zdobyczami nowoczesnej wiedzy i nauki.

Jednakże bez duchowego wymiaru, jakim jest ład moralny, jakość ludzkiego życia będzie niepełna. Dlatego też
w szkole staramy się łączyć wszystkie wymiary naszego człowieczeństwa i humanizmu.

Myślę, ze po 4 miesiącach zdalnej nauki chętnie wracacie do: szkoły, swoich koleżanek, kolegów i nauczycieli. Chciałabym bardzo serdecznie was powitać, po tak długiej nieobecności w szkole.

Pomimo reżimu sanitarnego , który obowiązuje w każdej szkole w kraju, postarajmy się wspólnie pracować i uczyć bezpiecznie. Proszę wszystkich o dostosowanie się do obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego, częste mycie
i dezynfekowanie rąk oraz o zachowanie dystansu społecznego. Wychowawcy dokładnie omówią z wami obowiązujące w tym względzie zasady.

No cóż – zachęcam i zapraszam wszystkich –całą naszą społeczność-do podjęcia wyzwań rozpoczynającego się roku szkolnego i życzę powodzenia.

Dyrektor
Dorota Jasztal

 

01.09.2020

plan 1t

01.09.2020

plan 2t

01.09.2020

plan 3t

01.09.2020

plan 4 T

01.09.2020

plan 1 BS

01.09.2020

Plan 2 BSG

01.09.2020

plan 2 bsp

01.09.2020

plan 3 bs

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1571444 osób.