herb
UEBIP
18.08.2017
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
4 września (poniedziałek)
godz. 9.00 sala gimnastyczna
17.08.2017

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Klasa I  Technikum - Technik Informatyk Pokaż
Klasa I  Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa I  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa II Technikum - Technik Informatyk

Klasa II Technikum - Technik Transportu Kolejowego

Klasa II Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa III Technikum - Technik Informatyk
Klasa III Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa IV Technikum - Technik Informatyk

Klasa IV Technikum - Technik Transportu Kolejowego
 
 

 

16.08.2017

Egzamin dojrzałości jak to stało się zwyczajem, od kilku lat absolwenci szkoły zdali w tym roku zdali w 94% - nie zdał 1 uczeń z jednego przedmiotu i  w sierpniu  ma prawo do egzaminu poprawkowego. W ubiegłym roku zdawalność matury wyniosła 100%.

Myślimy, że po egzaminie poprawkowym sytuacja będzie identyczna. Należy zaznaczyć, że sukcesy naszych uczniów są jednocześnie sukcesami nauczycieli Zespołu Szkół, którzy dzięki wytrwałej pracy i systematyczności potrafią przygotować swoich wychowanków do podejmowania wyzwań i osiągania sukcesów.

Jak co roku dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły zostało wytypowanych do stypendium Starosty Powiatu Świdnickiego i są to:

1. Michał Kaźmierczak
2. Wojciech Grzęda.

Życzymy im sukcesów w dalszej drodze życia czyli na studiach wyższych.

Zespół Szkół kształci techników transportu kolejowego i w związku z tym 3 lipca 2017r. podpisaliśmy w Urzędzie transportu kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Obliguje to szkołę do stawiania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym na najważniejszym miejscu. Ponadto uczniowie przygotowujący się do wykonywania  zawodów kolejowych zostają bardzo mocno ukierunkowani na postawę bacznego obserwatora i zwracania uwagi na niebezpieczeństwa różnego typu. Możliwość podpisania Deklaracji jest dla nas zaszczytem, który nie spotkał wszystkich szkół kształcących kolejarzy w Polsce, ale i  stawia przed nami wyzwanie na miarę nowoczesnego postrzegania zawodów kolejowych.

Pragnę nadmienić, iż od r. szkolnego 2017/18 w porozumieniu z PKP Intercity S. A. Zakład Zachodni w Poznaniu chcemy przystąpić do realizacji innowacji z zakresu lepszego przygotowania uczniów do pracy.

Toteż zapraszamy absolwentów gimnazjów do nauki w szkole oferującej: stypendia, zdobycie ciekawych zawodów (technik transportu kolejowego i technik informatyk), możliwość zdania matury oraz samorealizację w wybranym kierunku pod opieką nauczyciela.

Pozdrawiam serdecznie.
Dorota Jasztal

16.07.2017
W dniu 03.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, w obecności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Pana Ignacego Góra,  podpisana została przez Zespół Szkół w Żarowie "Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym".
Do tej Deklaracji przystąpiły kolejne instytucje, przewoźnicy kolejowi jak również przedsiębiorcy związani z transportem kolejowym, lotnictwem cywilnym oraz Komendą Główną Policji.
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
23.06.2017

Ogłaszamy nabór
na rok szkolny

2017/2018
do I klasy

Liceum Ogólnokszatłcącego dla Dorosłych 
w formie zaocznej (po szkole podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej)

oraz na

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w kwalifikacji
A.45 Planowanie i organizacja przewozów kolejowych
w zawodzie Technik Transportu Kolejowego.

Podania proszę składać do sekretariatu Zespołu Szkół w Żarowie,

ul. Zamkowa 10;

58-130 Żarów

telefon 74 858 04 03

23.06.2017

I tak oto nadszedł upragniony dzień wakacji, który był nie tylko dzniem podsumowania przeżytych doświadczeń, ale również dniem wyróznień, nagród i pożegnań.

Do grona naszych absolwentów zaliczeni zostali już dzisiaj uczniowie klasy III W -wielozawodowej. To oni niebawem podejmą swoją pierwszą w życiu pracę.

Wśród wielu nagrodzonych znalazł się uczęń klasy II Technikum, Kacper Kulpiński, który uzyskując najwyższą średnią za naukę(5,29), otrzymał rekomendację Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej do stypendium Prezesa rady Ministrów.

Pani Dyrektor, Dorta Jasztal, w nawiązaniu do motta, jakie przyświecało dniu zakończenia roku szkolnego, zwróciła szczególną uwagę na bezpieczne zachowania podczas wakacji.

Tak więc odpocznijmy - zasłużyliśmy na to wrócimy 4 września zdrowi i pełni energii dla nowych wyzwań.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

21.06.2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

w dniu 23 czerwca o godz. 9.00

 

07.06.2017

Nadzwyczajne spotkanie z rodzicami uczniów

UWAGA !

W dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1600
odbędzie się spotkanie z rodzicami na sali gimnastycznej.
Uprasza się o stawienictwo rodziców uczniów wszystkich klas.

05.06.2017

W dniu 02 czerwca 16 osobowa grupa uczniów klasy I i II Technikum Transportu Kolejowego uczestniczyła w wycieczce do Warszawy Grochów.

Na miejscu mogli zobaczyć jedną z największych w Europie hal, w której dokonywane są przeglądy składów wagonowych „PKP Inercity”.

Uczniowie obserwowali przegląd składu wagonowego oraz budowę i zasadę eksploatacji jednego z najnowszego pojazdu” PKP Intercity”  Flirta III. Następnie uczniowie mogli obejrzeć symulator lokomotywy EP 09 oraz EU44” Husarz”, na których wszyscy maszyniści ze spółki PKP „Intercity” przechodzą obowiązkowe ćwiczenia w sytuacjach występujących na szlakach kolejowych podczas prowadzenia pociągów pasażerskich. 

Kolejnym punktem wycieczki była sala, w której na specjalnym ploterze przygotowywane są tabliczki kierunkowe stosowane w pociągach do opisu trasy.


Na koniec naszej wycieczki uczniowie z dużym zainteresowaniem zwiedzali kabinę maszynisty oraz wnętrze pociągu Pendolino ED 250, a także mogli obserwować pracę drużyny konduktorskiej przygotowującej pociąg do odjazdu wraz z obserwacją dokonywania próby hamulca przez rewidenta taboru na pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny „Łużyce”  odstawionego  na  grupie odstawczej „Warszawa Grochów”.


Wycieczka została zorganizowana dzięki znakomitej współpracy z p. Januszem Kaziorem - Z-ca Dyrektora ds. handlowych Zakładu Zachodniego PKP Intercity SA w Poznaniu, przy pomocy Dyrekcji Zakładu Centralnego „PKP Intercity” S.A. w Warszawie.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

01.06.2017

W dniu 31.05.2017 roku w siedzibie Sekcji Handlowej Zakładu Zachodniego "PKP Intercity" S.A. we Wrocławiu został przeprowadzony TEST EGZAMINACYJNY oraz podsumowanie miesięcznych praktyk zawodowych uczniów III klasy Zespołu Szkół w Żarowie o kierunku Technik Transportu Kolejowego.

Przedstawiciele Pracodawców Kolejowych z Grupy PKP tj. "Intercity", "CARGO" Spółki Samorządowej "Koleje Dolnośląskie" dokonały analizy i podsumowania praktyk zawodowych u Pracodawców.
Młodzież z tej klasy oceniając praktyki wyraziła swoje zadowolenie z zaangażowania i prowadzenia zajęć praktycznych podkreślając dużą przekazaną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą obsługi wagonów, pojazdów trakcyjnych, elementów ruchowych i handlowych na pociągach uruchamianych przez przewoźników pasażerskich i towarowego podkreślając przekazaną dużą wiedzę przez opiekunów praktyk.

Na praktykach w "IC" oraz "KD" mogli uczestniczyć czynnie w obserwacji pracy kierownika pociągu, konduktora poprzez sprzedaż biletów, udzielania informacji podróżnych w pociągach z zakresu skomunikowań, przesiadek na stacjach pośrednich oraz prowadzenia dokumentacji pociągowej pod nadzorem drużyny konduktorskiej i trakcyjnej. W sposób bardzo dokładny zostali zapoznani z budową i obsługą pojazdów trakcyjnych i wagonów eksploatowanych u przewoźników.

Dużym akcentem podkreślali warunki pracy maszynisty na pojeździe trakcyjnym typu "DART" ze Spółki "PKP Intercity" oraz na "Impuls" i "SA" ze Spółki "Koleje Dolnośląskie". Spółka "CARGO" przedstawiła na praktykach zapoznanie z budową i eksploatacją wagonów towarowych z jednoczesnym udziałem w dokonywaniu szczegółowej, uproszczonej próby hamulca na zwartym składzie pociągu towarowego.
Po sprawdzeniu Testów opracowanych przez Pracodawców i ogłoszeniu wyników każdy przedstawiciel podkreślał przyjęcie do pracy po ukończeniu szkoły i zaliczeniu pozytywnym egzaminów kwalifikacyjnych.
   
Na pytanie Pana Dyrektora Janusza Kaziora ze Spółki "Intercity", czy chcą pracować na kolei po ukończeniu szkoły, większość już zadeklarowała, że chce podjąć pracę!!!

W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół w Żarowie, uczniów klasy III Technikum składam serdeczne podziękowania za trud włożony przez wymienione Spółki opiekunom, Zarządom Spółek, że podjęli się tej trudnej i odpowiedzialnej pracy w szkoleniu przyszłych kolejarzy.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 828994 osób.