herb
BIP
19.09.2019

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DATA I GODZINA

TEMATYKA

19.09.2019 czwartek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

24.10.2019 czwartek

godzina 16.00 –17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

21.11.2019 czwartek

godzina16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

16.12.2019 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T), powiadomienie uczniów
i rodziców, o proponowanych ocenach semestralnych

06.02.2020 czwartek

godzina 17.00

Wywiadówka

26.03.2020 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców
i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT)

24.04.2020 czwartek  

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

21.05.2020 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach rocznych

 

17.09.2019

Uwaga !!!

Zebranie z rodzicami

19 września 2019(czwartek) godzina 16.00

02.09.2019

plan 1t

02.09.2019

plan 2t

02.09.2019

plan 3t

02.09.2019

plan 4t

02.09.2019

plan 1BSg

02.09.2019

plan 1 BSp

02.09.2019

plan 2BS

26.08.2019

Uwaga !!!

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

godz. 9.00  dnia 2 września 2019 r.

w sali gimnastycznej

25.07.2019

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

dla szkół po gimnazjum

Pokaż
Klasa I  Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa II Technikum - Technik Informatyk

Klasa II Technikum - Technik Transportu Kolejowego

Klasa II  Branżowa Szkoła I stopnia
Klasa III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa III Technikum - Technik Informatyk
Klasa III Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa III Branżowa Szkoła I stopnia

Klasa IV Technikum - Technik Informatyk

Klasa IV Technikum - Technik Transportu Kolejowego

 

18.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

w dniu 19 czerwca o godz. 9.00

na sali gimnastycznej

 

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1393165 osób.