herb
BIP
24.01.2020

plan ILOz

24.01.2020

Plan III LOz

15.01.2020

Informuję, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych. W 2020 roku dyżur pełni:

- terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30 – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych  od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

psycholog – wtorek w godz. 15.30 - 18.30 (3x w miesiącu) - udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą  i dorosłymi.

- radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.

- psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie – czwartek w godz. 15.00 – 18.00 (2x w miesiącu) - świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie.

- terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

- specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wtorek w godz. 16.00 - 18.00, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

- starszy pracownik socjalny (trener treningu zastępowania agresji) - wtorek w godz. 16.00 - 18.00, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informuję, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 748580745. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

04.11.2019

Uwaga !!!

KLASA III LO z (semestr 5)

Zajęcia z piątku 13.12.2019 r. -(język angielski)
zostały przeniesione na 06.12.2019 r.(piątek)

 

Zajęcia z piątku 06.10.2019 r. -(matematyka)
zostały przeniesione na 13.09.2019 r.(piątek)


Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

 

10.10.2019

Opieka stomatologiczna nad uczniami

Niniejszym informujemy Rodziców i uczniów o mozliwości skorzystania ze świadczeń stomatologicznych.

Dokumenty wymagane:

Zgoda na leczenie Pobierz zgodę

Upoważnienie zgoda Pobierz upoważnienie

25.09.2019

Uwaga !!!

KLASA III LO z (semestr 5)

Zajęcia z piątku 28.09.2019 r. -(matematyka)
zostały przeniesione na 04.10.2019 r.(piątek)

 

Zajęcia z piątku 04.10.2019 r. -(geografia)
zostały przeniesione na 28.09.2019 r.(piątek)


Kolejność zajęć nie ulega zmianie.

 

19.09.2019

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DATA I GODZINA

TEMATYKA

19.09.2019 czwartek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

24.10.2019 czwartek

godzina 16.00 –17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

21.11.2019 czwartek

godzina16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

16.12.2019 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T), powiadomienie uczniów
i rodziców, o proponowanych ocenach semestralnych

06.02.2020 czwartek

godzina 17.00

Wywiadówka

26.03.2020 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców
i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT)

24.04.2020 czwartek  

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

21.05.2020 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach rocznych

 

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1462946 osób.