herb
BIP
26.09.2016

Uwaga !!!


Zmiana zajęć, które miały  odbyć się w sobotę 22.10.2016 r. w II LOz i z kursu A31 zostały przeniesione na  piątek 30.09.2016 r.

09.09.2016

SZUKASZ PRACY ???

Uzyskaj nowe kwalifikacje na kursie zawodowym

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

 

Nowe miejsca pracy czekają na Was!

Rekrutacja TRWA!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  30 września

 

08.09.2016

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY  2016/2017

Lp.

Data

Wydarzenie

1

13.09.2016 wtorek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

·         Omówienie raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły

·         przedstawienie planów pracy szkoły

Spotkania wychowawców z rodzicami

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IVT z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IIIw z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IIT z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz organizacją praktyk zawodowych

·         pedagogizacja rodziców uczniów I w

 

Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców, zatwierdzenie planów pracy szkoły i wybór RR.

2  

20.10.2016 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

Pedagogizacja rodziców kl. I T

3

24.11.2016 czwartek

godzina

16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

Pedagogizacja rodziców uczniów Iw

4

19.12.2016 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T) powiadomienie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach semestralnych

Pedagogizacja rodziców uczniów klas II T.

5

26.01.2016 czwartek

godz.16.00

Wywiadówka

6

28.03.2017 wtorek

godzina

16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT)

7

27.04.2017 czwartek

godzina

16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

8

25.05.2017 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

Pedagogizacja rodziców

 

30.08.2016

Zajęcia w klasie II

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

rozpoczynają się 

9 września 2016 o godz. 15.30

22.08.2016
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
1 września (czwartek)
godz. 9.00 sala gimnastyczna
07.07.2016

W roku szkolnym
 

2015/2016

zdawalność matur

30.06.2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Klasa I  Technikum - Technik Informatyk Pokaż
Klasa I  Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa I  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa II Technikum - Technik Informatyk

Klasa II Technikum - Technik Transportu Kolejowego

Klasa II Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Klasa III Technikum - Technik Informatyk
Klasa III Technikum - Technik Transportu Kolejowego
Klasa III Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa IV Technikum - Technik Informatyk

Klasa IV Technikum - Technik Transportu Kolejowego

 

24.06.2016

W dniu dzisiejszym o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczystośc zakończenia nauki w roku szkolnym 2015/2016. Imprezę poprawadzili Kamila Ignatowska oraz Witold Zaremba. Pani dyrektor Dorota Jasztal wręczyła: świadectwa z wyróżnieniem dyplomy i listy gratulacyjne. Gratulujemy!

 

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji wakacji, aby wasze plany wakacyjne się spełniły.

 

Wakacje rozpoczęte.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


modernizacja kształcenia 2

"Wirtualne laboratoria - sukces innowacji"
wirtualne laboratoria Od stycznia 2011 roku uczniowie klasy III T i IV T uczący się w zawodzie technik logistyk biorą udział w projekcie "Wirtualne laboratoria sukces innowacji" realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu oraz firmę L-Systems. Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu, w którym uczestniczy 49 szkół z całej Polski, w tym tylko 4 szkoły z województwa dolnośląskiego.
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
kształcenie zawodowe mkz2 Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 599120 osób.