herb
BIP
Zarządzenia dyrektora 2021/2022

Zarządzenie dyrektora nr 1pdf

Elektroniczna skrzynka podawcza
W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP,
niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
- założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
- posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów lub posiadanie profilu zaufanego, który także umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Szkoły:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym
Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Elektroniczna skrzynka podawcza - adres skrytki:
ZSZarow/SkrytkaESP
~ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ~

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 2010317 osób.