herb
BIP
KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI ROK SZKOLNY 2015/2016
4 września 2015

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY  2015/2016

Lp.

Data

Wydarzenie

 

 1.  

10.09.2015 czwartek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

 • Omówienie raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły 
 • przedstawienie planów pracy szkoły

Spotkania wychowawców z rodzicami

 • zapoznanie rodziców uczniów klasy IVT, IIIw,
  II T z zasadami przeprowadzania egzaminu zawodowego i maturalnego
 • pedagogizacja rodziców uczniów nt. dopalaczy

Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców,

zatwierdzenie planów pracy szkoły i wybór RR

 1.  

22.10.2015 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

 1.  

19.11.2015 czwartek

godzina 16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

 1.  

17.12.2015 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T) powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych.

 1.  

28.01.2016

godzina 17.00

Wywiadówka.

 1.  

23.03.2016 środa

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami.

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT).

 1.  

23.04.2016 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami.

 1.  

23.05.2016 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach rocznych.

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766013 osób.