herb
BIP
Wykaz spotkań z rodzicami
8 września 2016

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY  2016/2017

Lp.

Data

Wydarzenie

1

13.09.2016 wtorek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

·         Omówienie raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły

·         przedstawienie planów pracy szkoły

Spotkania wychowawców z rodzicami

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IVT z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IIIw z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

·         zapoznanie rodziców uczniów klasy IIT z zasadami przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz organizacją praktyk zawodowych

·         pedagogizacja rodziców uczniów I w

 

Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców, zatwierdzenie planów pracy szkoły i wybór RR.

2  

20.10.2016 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

Pedagogizacja rodziców kl. I T

3

24.11.2016 czwartek

godzina

16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

Pedagogizacja rodziców uczniów Iw

4

19.12.2016 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T) powiadomienie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach semestralnych

Pedagogizacja rodziców uczniów klas II T.

5

26.01.2016 czwartek

godz.16.00

Wywiadówka

6

28.03.2017 wtorek

godzina

16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT)

7

27.04.2017 czwartek

godzina

16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

8

25.05.2017 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach rocznych

Pedagogizacja rodziców

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766945 osób.