herb
BIP
Podsumowanie matur - perspektywy
16 sierpnia 2017

Egzamin dojrzałości jak to stało się zwyczajem, od kilku lat absolwenci szkoły zdali w tym roku zdali w 94% - nie zdał 1 uczeń z jednego przedmiotu i  w sierpniu  ma prawo do egzaminu poprawkowego. W ubiegłym roku zdawalność matury wyniosła 100%.

Myślimy, że po egzaminie poprawkowym sytuacja będzie identyczna. Należy zaznaczyć, że sukcesy naszych uczniów są jednocześnie sukcesami nauczycieli Zespołu Szkół, którzy dzięki wytrwałej pracy i systematyczności potrafią przygotować swoich wychowanków do podejmowania wyzwań i osiągania sukcesów.

Jak co roku dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły zostało wytypowanych do stypendium Starosty Powiatu Świdnickiego i są to:

1. Michał Kaźmierczak
2. Wojciech Grzęda.

Życzymy im sukcesów w dalszej drodze życia czyli na studiach wyższych.

Zespół Szkół kształci techników transportu kolejowego i w związku z tym 3 lipca 2017r. podpisaliśmy w Urzędzie transportu kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Obliguje to szkołę do stawiania bezpieczeństwa w transporcie kolejowym na najważniejszym miejscu. Ponadto uczniowie przygotowujący się do wykonywania  zawodów kolejowych zostają bardzo mocno ukierunkowani na postawę bacznego obserwatora i zwracania uwagi na niebezpieczeństwa różnego typu. Możliwość podpisania Deklaracji jest dla nas zaszczytem, który nie spotkał wszystkich szkół kształcących kolejarzy w Polsce, ale i  stawia przed nami wyzwanie na miarę nowoczesnego postrzegania zawodów kolejowych.

Pragnę nadmienić, iż od r. szkolnego 2017/18 w porozumieniu z PKP Intercity S. A. Zakład Zachodni w Poznaniu chcemy przystąpić do realizacji innowacji z zakresu lepszego przygotowania uczniów do pracy.

Toteż zapraszamy absolwentów gimnazjów do nauki w szkole oferującej: stypendia, zdobycie ciekawych zawodów (technik transportu kolejowego i technik informatyk), możliwość zdania matury oraz samorealizację w wybranym kierunku pod opieką nauczyciela.

Pozdrawiam serdecznie.
Dorota Jasztal

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1765919 osób.