herb
BIP
Innowacja Pedagogiczna
11 października 2017

W dniu 11.10.2017 r. w naszej szkole nastąpiło uroczyste podpisanie pierwszej w Polsce Innowacji Pedagogicznej wśród szkół kolejowych pn. „Pociągiem w przyszłość”, którą będą realizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych kolejowych z naszej szkoły wspólnie z pracownikami „PKP Intercity” S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu oraz z ratownikami Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

W uroczystości wzięli udział:

  1. P. Piotr   Fedorowicz      -  Starosta powiatu świdnickiego,
  2. P. Zygmunt    Worsa       -  Wicestarosta powiatu świdnickiego,
  3. P. Grzegorz   Osieck       -  Wiceburmistrz Miasta i Gminy Żarów 
  4. P. Zbigniew Kryś           -   Dyrektor Zakładu Zachodniego „PKP Intercity” S.A.   w Poznaniu,
  5. P. Janusz Kazior          -    Zastępca dyrektora ds. handlowych Zakład Zachodni „PKP Intercity” S.A. w Poznaniu
  6. P. Radosław Kycia      -    Naczelnik  Sekcji Handlowej „PKP Intercity” S.A we Wrocławiu

   Szkoła polska zmienia się nieustannie i dlatego postanowiliśmy wspólnie         z naszymi partnerami opracować innowacyjne narzędzie, które pozwoli naszym absolwentom na płynniejsze przejście od edukacji do ścieżki zawodowej.

   Celem Innowacji jest wypracowanie umiejętności korzystania z terminali kasowo-biletowych umożliwiających realizację podstawy programowej dla technika transportu kolejowego, umiejętności rozpoznawania zasadniczych elementów budowy pojazdów szynowych, wagonów oraz ocenę ich stanu technicznego mającego wpływ na bezpieczeństwo ruchu, umiejętności postępowanie z osobami niepełnosprawnymi oraz udzielanie wszystkim podróżnym pierwszej pomocy w trakcie obsługi na pokładzie pociągu , a także konieczność opracowania i pilotażowego wdrażania innowacyjnych programów dotyczących kształcenia w zawodzie technik transportu kolejowego, które poprawią jakość kształcenia oraz praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu technika transportu kolejowego.

Ostatnio kwestią odpowiedniego kształcenia zawodowego zajmowała się Komisja Europejska, która stwierdziła, że:

„Statystyki pokazują, że uczeń czy student, który przechodzi praktyki, łatwiej wchodzi po zakończeniu edukacji na rynek pracy. Średnio 60–70 proc. uczniów podejmuje pracę bezpośrednio po zakończeniu przygotowania zawodowego, a w niektórych przypadkach wskaźnik ten osiąga 90 proc.”

"Nasze społeczeństwa się zmieniają, a to oznacza, że zmienia się również sposób, w jaki pracujemy, i przez to sposób, w jaki się uczymy. Umiejętności pożądane na rynku pracy ciągle ewoluują. Sukces przygotowania zawodowego polega na tym, że łączy ono potrzeby rynku pracy z ludźmi uczącymi się" – podkreślała komisarz UE ds. zatrudnienia Marianne Thyssen.

W Europie promowane jest i będzie w jeszcze większym stopniu - dualne kształcenie zawodowe, a KE ma przedstawić nowe kryteria przygotowania zawodowego młodych ludzi i jeśli zaakceptuje je Rada UE, staną się podstawą do opracowania skutecznych programów przygotowania zawodowego. Celem inicjatywy jest to, by zwiększyć zdolność uczniów do zatrudnienia oraz umożliwić im rozwój osobisty, a tym samym przyczynić się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej siły roboczej o odpowiednich umiejętnościach, reagującej na potrzeby rynku pracy.

Pani Dyrektor Dorota Jasztal bardzo dziękuje p. Staroście Piotrowi Fedorowiczowi za zaangażowanie i pomoc przy opracowywaniu innowacji oraz  p. Januszowi Kazior zastępcy dyrektora ds. handlowych w „PKP Intercity” S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu z którymi wspólnie pracowaliśmy nad tym narzędziem oraz p. Małgorzacie Jurkowskiej Dyrektorowi Świdnickiego Pogotowia, za to że szybko zareagowała na nasz pomysł i udzieliła potrzebnego wsparcia.

 

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecie

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766028 osób.