herb
BIP
Spotkanie z Zarządem PLK S.A.
18 grudnia 2017
W dniu 18.12.2017 r. na zaproszenie Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów i nauczycieli  szkół z całej Polski , które prowadzą oddziały związane z koleją. W spotkaniu wzięła udział Minister Edukacji Narodowej - Pani Anna Zalewska.
 
W trakcie otwartej i ciekawej dyskusji, dyrektorzy i nauczyciele ze  szkół kolejowych zadawali Pani Minister wiele pytań związanych z problemami , które występują w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Zostały poruszone tematy związane między innymi z trudnościami  jakie występują z zaliczeniem egzaminów A.44 i A.45 o kierunku technik  transportu kolejowego. Zgłoszono propozycję, aby wystąpić do Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych Pana Krzysztofa Mamińskiego  o zaakceptowanie pięciu
darmowych przejazdów dla uczniów klas kolejowych lub bezpłatny przejazd uczniów tych klas z miejsca zamieszkania i powrotu ze szkoły. Poruszono także  temat  promocji  szkół kolejowych u pracodawców kolejowych.
 
Pani Minister wyraziła gotowość udzielenia odpowiedzi na wiele innych ważnych pytań , nurtujących dyrektorów i  nauczycieli szkół kolejowych w Polsce. Pan Prezes PLK oraz Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych podkreślili, że należy nadal pogłębiać dalszą owocną współpracę z Oddziałami związanymi z koleją ze szkół średnich  oraz kontynuować przyznawanie stypendiów dla wyróżniających się uczniów tychże klas dla dobra kolei w Polsce XXI wieku.
 
W spotkaniu uczestniczyli:
1. Anna       Zalewska   -  Minister  Edukacji  Narodowej
2. Ireneusz  Merchel     -  Prezes  Zarządu PLK S.A.
3. Arnold     Bresch       -  Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji i inwestycji
4. Grażyna   Blicharz     -  Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
5. Dyrektorzy Zakładów Linii Kolejowych w Polsce
6. Dyrektorzy, nauczyciele Szkół z Oddziałami kolejnictwa
ZdjecieZdjecieZdjecie
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1768226 osób.