herb
BIP
Wycieczka zawodoznawcza "PKP Intercity" S.A. Warszawa
3 kwietnia 2018

W dniach 27.03. - 28.03.2018 roku uczniowie Zespołu Szkół w Żarowie klas  I - IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w  wycieczce zawodoznawczej do Warszawy w ramach  projektu "Rynek pracy coraz  bliżej" - dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego,  zorganizowanej przy współpracy 
z  Fundacją "Krzyżowa" - dla Porozumienia  Europejskiego. Celem wycieczki była obserwacja czynności wykonywanych przez pracowników (na różnych stanowiskach) w Spółce PKP „Intercity" S.A.

Młodzież zapoznała się z pracą „obsługi technicznej wagonów” w jednej z najnowocześniejszych hal w Europie, która mieści się w Warszawie Grochów. Jednocześnie niezapomnianym przeżyciem ("pod czujnym okiem" Pana Instruktora z Zakładu Centralnego w Warszawie) była możliwość poznania obsługi pojazdu trakcyjnego na symulatorze lokomotywy EP09 oraz EU44 "Husarz" z jednoczesną symulacją pracy maszynisty na tych pojazdach trakcyjnych. Kolejnym etapem było poznanie  najnowocześniejszej floty z  jakiej korzysta Spółka "PKP Intercity". Dzięki uprzejmości maszynistów, młodzież z dużą uwagą i zainteresowaniem obserwowała obsługę  kabiny maszynisty pojeździe trakcyjnym Pendolino, Dart oraz Flirt.

W drugim dniu wycieczki uczniowie mogli zobaczyć pracę dyspozytorów w  nowoczesnej Dyspozyturze Głównej Spółki "PKP Intercity" i korzystając z  możliwości zadawali pracownikom pytania związane z tą pracą.     Doniosłym i miłym wydarzeniem  było spotkanie młodzieży i nauczycieli z Zarządem Spółki "PKP Intercity": Panem Markiem Chraniukiem, PanemJarosławem Oniszczukiem, Panem Arturem Resmer oraz Panią Dyrektor Ewą Boguszewską - Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pan Prezes Marek Chraniuk serdecznie przywitał uczniów 
i nauczycieli ,  zachęcając  przyszłych absolwentów  klas kolejowych do podjęcia pracy w  "PKP Intercity."

Na zakończenie spotkania ( na pamiątkę pobytu ) wykonano wspólne zdjęcie z  przedstawicielami  Zarządu  Spółki "PKP Intercity", a uczniowie i  nauczyciele otrzymali z rąk Pani Dyrektor Ewy Boguszewskiej miłe upominki.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas kolejowych Zespołu  Szkół w Żarowie składają na ręce Pana Prezesa, Pani Dyrektor oraz Pana  Dyrektora d/s. Handlowych Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP Intercity  serdeczne podziękowania na przemiłą gościnność oraz  możliwość zapoznania  się z pracą kolejarza dzięki uprzejmości opiekunów z ramienia Spółki "PKP  Intercity" S.A.    Dziękujemy również  Fundacji "Krzyżowa" za zorganizowanie bezpłatnego  przejazdu i  pobytu na wycieczce zawodoznawczej w Warszawie w Spółce "PKP  Intercity" S.A.

Krystyna Janik

Ewa Molenda

Roland Potoczny

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecie

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1765891 osób.