herb
BIP
Porozumienie ZS Żarów, PKP "Intercity S.A.", PWSZ w Wałbrzychu
15 czerwca 2018

Dnia 15 czerwca 2018 r. nasza Szkoła podpisała trójstronne porozumienie pomiędzy PKP Intercity S.A. Zakład Zachodni w Poznaniu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im.  Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Celem Porozumienia jest szeroko rozumiana współpraca, która może być realizowana poprzez:

  • możliwość udziału uczniów szkoły w wybranych zajęciach i wykładach organizowanych w Uczelni,
  • współorganizację wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów, sympozjów,
  • realizowanie wspólnych projektów naukowych i badawczych,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia w Uczelni nowej oferty edukacyjnej np. nowych kierunków,
  • udział w gremiach doradczych, celem przygotowania analiz, ekspertyz i opinii dotyczących obecnych 
    i planowanych kierunków studiów,
  • umieszczanie w materiałach promocyjnych informacji o podejmowanych wspólnie inicjatywach,
  • współwydawanie publikacji branżowych i naukowych.

Porozumienie to oczywiście  nowe otwarcie szkoły na współpracę ze studentami i naukowcami PWSZ, co zaowocuje podniesieniem jakości pracy szkoły i coraz pełniejszym przygotowaniem naszych absolwentów do wejścia na rynek pracy.

ZdjecieZdjecieZdjecie

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1765895 osób.