herb
BIP
Konferencja CKE w Warszawie Technik Transportu Kolejowego
25 września 2018

Na zaproszenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w dniu 20 września 2018 roku w Warszawie dwóch nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w spotkaniu poświęconemu kształceniu oraz egzaminom potwierdzającym kwalifikacje 
w zawodzie technik transportu kolejowego (kwalifikacje: A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz  A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych). 

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele ze szkół prowadzących kierunek technik transportu kolejowego 
w Polsce jak również Dyrekcja Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.

Głównym tematem spotkania było omówienie i udoskonalenie bardzo niskiej zdawalności egzaminów 
w powyższych kwalifikacjach zawodowych. 

 
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766011 osób.