herb
BIP
Zajęcia w pracowni TTK - PKP Intercity 05.10.2018
25 października 2018

W dniu 05.10.2018 r. w Zespole Szkół w Żarowie przeprowadzono zajęcia dla uczniów III klasy Technikum podnoszące kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Transportu Kolejowego, z wykorzystaniem sprzętu uzyskanego z projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w […] Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie […] ” nr RPDS.07.02.04-02-0002/16.

Zajęcia przeprowadziły pracownice Zakładu Zachodniego w Poznaniu PKP Intercity S.A., Sekcji Handlowej we Wrocławiu: Panie Alicja  Furtak i Magdalena Nagrodzka.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z:

  1. rodzajami wagonów,
  2. rodzajami pociągów,
  3. taryfami przewozowymi,
  4. zasadami wystawiania biletów,
  5. obsługą terminali biletowych,

które występują w spółce PKP Intercity.

W czasie zajęć wykorzystano tablicę multimedialną, projektor (uzyskane z projektu) oraz terminale biletowe (własność PKP Intercity). Przeprowadzone zajęcia są początkiem cyklicznych szkoleń dla uczniów klasy II i III Technikum Transportu Kolejowego prowadzonych przez pracowników PKP Intercity oddział Zachodni we Wrocławiu oraz pracowników Pogotowia Ratunkowego Świdnicy w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Innowacji Pedagogicznej „Pociągiem w przyszłość”.

Uzyskany w ramach projektu sprzęt uatrakcyjnił prowadzone zajęcia oraz pomógł w lepszym przyswojeniu informacji i umiejętności przez uczniów. Ułatwi to start w karierze zawodowej w zakładach związanych z koleją.

ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
ZdjecieZdjecieZdjecieZdjecieZdjecie
Zdjecie

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766035 osób.