herb
BIP
Olimpiada Cyfrowa 2018/2019
20 listopada 2018

W dniu dzisiejszym w Olimpiadzie Cyfrowej 2018/2019 wzięli udział chętni uczniowie klas informatycznych. Zawody I stopnia przeprowadziła Komisja Szkolna, w składzie Roman Izydorczyk (przewodniczący), Katarzyna Kuśnierz (członek).
Zawody I stopnia odbyły się równocześnie we wszystkich szkołach na terenie całego kraju. Zawody I stopnia trwały 60 minut. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i umiejętności składający się z 50 pytańw formie elektronicznej. Test składał się z zadań jedno- i wielokrotnego wyboru

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1765880 osób.