herb
BIP
Konkurs fotograficzny „Żarów – przeszłość w obiektywie teraźniejszości”
5 marca 2019

obrazek

Konkurs fotograficzny „Żarów – przeszłość w obiektywie teraźniejszości”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.
 • Budzenie zainteresowań przeszłością miasta Żarów.
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 • Rozwijanie umiejętność korzystania z różnorakich źródeł informacji.
 • Upowszechnianie wiedzy o środowisku lokalnym.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie.
 2. W każdy poniedziałek począwszy od 4 marca 2019 r., w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły będą podane dwa zagadnienia dotyczące historii Żarowa. Zadaniem uczestnika będzie udokumentowanie w formie fotograficznej przedstawionego w zadaniu miejsca z  przeszłości miasta.
 3. O wygranej w konkursie decydować będzie kolejności złożonych prac, oraz ich trafność.
 4. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.
 5. Fotografie należy składać w bibliotece szkolnej w każdy kolejny poniedziałek po otrzymaniu treści zadania do wykonania.
 6. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.
 7. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.
 8. Zdjęcie – odbitka czarno-biała, w sepii lub kolorowa na papierze fotograficznym w formacie 10 x15 cm, lub wydrukowane.
 9. Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie oraz informację zawierającą: 
 • tytuł zdjęcia,
 • imię i nazwisko autora (odpowiedni druk w załączniku).
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10.04.2019 r.
 2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom.
 3. Wręczenie nagrody laureatowi konkursu, w tym osobom wyróżnionym, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 • nie kopiuje fotografii innych autorów,
 1. Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.obrazek
Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766904 osób.