herb
BIP
Harmonogram spotkań z rodzicami w r. szk. 2019/2020
19 września 2019

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  W  ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DATA I GODZINA

TEMATYKA

19.09.2019 czwartek

godzina 16.00

Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami

24.10.2019 czwartek

godzina 16.00 –17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

21.11.2019 czwartek

godzina16.00 - 17.00

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.

Półwywiadówka, powiadomienie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach semestralnych w kl. IV T.

16.12.2019 poniedziałek

godzina 16.00

Półwywiadówka, (wywiadówka dla IV T), powiadomienie uczniów
i rodziców, o proponowanych ocenach semestralnych

06.02.2020 czwartek

godzina 17.00

Wywiadówka

26.03.2020 czwartek

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania z rodzicami

Półwywiadówka klasy IVT, poinformowanie rodziców
i uczniów o proponowanych ocenach końcowych (IVT)

24.04.2020 czwartek  

godzina 16.00 – 17.00

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

21.05.2020 czwartek

godzina 16.00

Półwywiadówka, poinformowanie uczniów i rodziców
o proponowanych ocenach rocznych

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766251 osób.