herb
BIP
Informacja nauka zdalna
23 marca 2020

UWAGA

Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)
od 25 marca 2020 r.

wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się wg dotychczasowego planu lekcji
w formie zdalnej
.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane poprzez e-dziennik dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1768087 osób.