herb
BIP
Informacja
23 października 2020

W związku z  rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i wejściem  całej Polski do strefy „czerwonej” informujemy, że od 26 października 2020r./ poniedziałek/   do odwołania szkoła przechodzi na nauczanie zdalne.

 Oznacza to, że uczniowie  mają obowiązek czynnego udziału w zajęciach szkolnych według obowiązującego planu  poprzez platformę  Microsoft Teams , e-dziennik, Internet  oraz inne formy komunikacji ustalone z nauczycielem.

Ponadto prace zadane do wykonania przez uczniów  ( zadania domowe) proszę odsyłać  zgodnie z terminarzem podanym przez każdego nauczyciela.
 
 Zgodnie  z  informacjami  podanymi przez Premiera uczniowie klas IBS, IIBSP, IIBSG , IIIBS na dzień  dzisiejszy uczęszczają na zajęcia praktyczne według harmonogramu. Jeśli będą inne postanowienia MEN o odbywaniu zajęć praktycznych ,informacje będą zamieszczone na stronie szkoły i w e- dzienniku.

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1768211 osób.