herb
BIP
Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów
31 maja 2021

 

Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

Termin zgłoszeń do 01.09.2021 r. godz: 23:59


Stypendia dla maturzystów z niezamożnych rodzin zamierzających podjąć studia

indeks

Głównym celem programu "Indeks Start2Star" jest zapewnienie wybranej grupie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Stypendium może dotyczyć studiów na uczelni prywatnej.

Kto może ubiegać się o fundusze

Osoby ubiegające się o stypendium powinny spełniać następujące kryteria:

- są uczniami ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i w bieżącym roku szkolnym przystąpią do zdawania egzaminu maturalnego,

- ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosił mniej niż 1500 zł przez ostatnie dwa lata podatkowe,

- ich średnia ocen na świadectwie ukończenia przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 4,0,

- wykazują się aktywnością pozaszkolną,

- uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Wysokość dofinansowania

Stypendium wynosi średnio 1600 zł brutto. Stypendium przyznawane jest na cały okres trwania studiów. W przypadku studiów dwustopniowych, Kapituła może przedłużyć przyznawanie stypendium na okres trwania uzupełniających studiów magisterskich.

Ze stypendium mogą zostać pokryte następujące koszty:

- koszty utrzymania studenta w miejscu studiowania,

- koszty związane z nauką,

- koszty uczelni obciążające studenta,

- inne wzajemnie ustalone koszty dodatkowe.

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

Termin zgłoszeń do 01.09.2021 r. godz: 23:59


Stypendia dla maturzystów z niezamożnych rodzin zamierzających podjąć studia

indeks

Głównym celem programu "Indeks Start2Star" jest zapewnienie wybranej grupie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów. Stypendium może dotyczyć studiów na uczelni prywatnej.

Kto może ubiegać się o fundusze

Osoby ubiegające się o stypendium powinny spełniać następujące kryteria:

- są uczniami ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i w bieżącym roku szkolnym przystąpią do zdawania egzaminu maturalnego,

- ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosił mniej niż 1500 zł przez ostatnie dwa lata podatkowe,

- ich średnia ocen na świadectwie ukończenia przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 4,0,

- wykazują się aktywnością pozaszkolną,

- uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Wysokość dofinansowania

Stypendium wynosi średnio 1600 zł brutto. Stypendium przyznawane jest na cały okres trwania studiów. W przypadku studiów dwustopniowych, Kapituła może przedłużyć przyznawanie stypendium na okres trwania uzupełniających studiów magisterskich.

Ze stypendium mogą zostać pokryte następujące koszty:

- koszty utrzymania studenta w miejscu studiowania,

- koszty związane z nauką,

- koszty uczelni obciążające studenta,

- inne wzajemnie ustalone koszty dodatkowe.

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1766191 osób.