herb
BIP
Plan Zajęć Technik Logistyk
21 stycznia 2013

plan kursu sem II

Objaśnienie skrótów:

PLwG -  Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce    Katarzyna Kuśnierz

ZiM -      Zapasy i magazynowanie                                      Jacek Brańka

D -          Dystrybucja                                                               Renata Olszewska

LwPP -  Logistyka w procesach produkcji                        Jacek Brańka

LZiP -     Logistyka zaopatrzenia i produkcji                      Jacek Brańka

PPiD -     Planowanie produkcji i dystrybucji                     Jacek Brańka

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1765923 osób.