herb
BIP
Rozpoczęcie 2013/2014
2 września 2013

W dniu dzisiejszym uroczystym apelem inaugurującym nowy rok szkolny rozpoczęliśmy naukę w klasach Technikum na kierunkach:

  • Technik Transportu Kolejowego
  • Technik Informatyk
  • Technik Logistyk

oraz w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu wielozawodowym.

Serdecznie przywitaliśmy nauczycieli, uczniów oraz administrację szkoły.

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności uczniowskiej.

Mamy nadzieję, że ten rok szkolny będzie czasem, w którym odniesiemy sukcesy w naszej karierze zawodowej
oraz czasem spełnienia naszych ambicji i planów.

Na pocieszenie bieżący rok szkolny kończy się 27 czerwca 2014 r., a ferie zimowe będą w terminie od 17 lutego 2014 do 2 marca 2014 r.

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1765972 osób.