herb
BIP
Plan II LOz
3 września 2013

PLAN ZAJĘĆ KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO DLA DOROSŁYCH

FORMA ZAOCZNA, ROK SZKOLNY 2013/2014, SEMESTR I

DATA

ILOŚĆ GODZIN

Godziny

PRZEDMIOT

SALA

NAUCZYCIEL

06.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Język polski

Historia

41

28

T. Kuszczak

H. Kowalska

07.09.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Język angielski

Matematyka

27

43

S. Wiśniewska-Drąg

E. Osipowicz  

13.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Język angielski

Język polski

27

41

S. Wiśniewska-Drąg

T. Kuszczak

14.09.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Historia

Język polski

28

41

H. Kowalska

T. Kuszczak

20.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

21.09.2013

Sobota

5

3

8.00-12.05

12.10-14.35

Matematyka

Język angielski

43

27

E. Osipowicz

S. Wiśniewska-Drąg

27.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Język angielski

Matematyka

27

43

S. Wiśniewska-Drąg

E. Osipowicz

04.10.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

05.10.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Język polski

Matematyka

41

43

T. Kuszczak

E. Osipowicz

18.10.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

25.10.2013

Piątek

2

5

15.30-17.05

17.10-20.25

Matematyka

Język angielski

43

27

E. Osipowicz

S. Wiśniewska-Drąg

26.10.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Język polski

Historia

 

T. Kuszczak

H. Kowalska

08.11.2013

Piątek

4

2

15.30-18.45

18.50-20.25

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

09.11.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Język angielski

Matematyka

27

43

S. Wiśniewska-Drąg

E. Osipowicz

15.11.2013

Piątek

2

4

15.30-17.05

17.10-20.25

Język polski

Matematyka

41

43

T. Kuszczak

E. Osipowicz

16.11.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

22.11.2013

Piątek

2

4

15.30-17.05

17.10-20.25

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

23.11.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Matematyka

Język polski

43

41

E. Osipowicz

T. Kuszczak

06.12.2013

Piątek

4

2

15.30-18.45

18.50-20.25

Język polski

Matematyka

41

43

T. Kuszczak

E. Osipowicz

07.12.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

13.12.2013

Piątek

2

15.30-17.05

17.10

Język polski

Egzamin pisemny i ustny

z matematyki

41

43

T. Kuszczak

E. Osipowicz

14.12.2013 sobota

3

3

8.00-11.25

11.30-13.55

Język angielski

Historia

27

28

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

03.01.2014

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Historia

Język angielski

28

27

H. Kowalska

S. Wiśniewska-Drąg

04.01.2014

Sobota

 

 

8.00

 

Egzamin pisemny i ustny

z języka polskiego

41

T. Kuszczak

10.01.2014

Piątek

 

 

16.00

Egzamin pisemny i ustny

z języka angielskiego

27

S. Wiśniewska-Drąg

11.01.2014

Sobota

 

 

8.00

Egzamin ustny z historii

28

H. Kowalska

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1768010 osób.