herb
BIP
Plan I LOz
3 września 2013

PLAN ZAJĘĆ KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO DLA DOROSŁYCH

FORMA ZAOCZNA, ROK SZKOLNY 2013/2014, SEMESTR I

PLAN ZAJĘĆ KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO DLA DOROSŁYCH

FORMA ZAOCZNA, ROK SZKOLNY 2013/2014, SEMESTR I

DATA

ILOŚĆ GODZIN

CZAS

PRZEDMIOT

SALA

NAUCZYCIEL

06.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Chemia

Język polski

28

41

K. Janik

T. Kuszczak

07.09.2013

Sobota

2

2

2

2

8.00-9.35

9.40-11.15

11.20-12.55

13.00-14.35

Podstawy przedsiębiorczości

Matematyka

Język angielski

Historia

1

43

27

28

K. Kuśnierz

E. Osipowicz

S. Wiśniewska-Drąg

H. Kowalska

13.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Biologia

Geografia

1

1

W. Woźniak

W. Woźniak

14.09.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Język polski

Historia

41

28

T. Kuszczak

H. Kowalska

20.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Historia

Język angielski

28

27

H. Kowalska

S. Wiśniewska-Drąg

21.09.2013

Sobota

2

3

3

8.00-9.35

9.40-12.10

12.05-14.35

Biologia

Geografia

Matematyka

1

1

43

W. Woźniak

W. Woźniak

E. Osipowicz

27.09.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Podstawy przedsiębiorczości

Chemia

1

28

K. Kuśnierz

K. Janik

04.10.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Historia

Język angielski

28

27

H. Kowalska

S. Wiśniewska-Drąg

05.10.2013

Sobota

2

2

4

8.00-9.35

9.40-11.15

11.20-14.35

Chemia

Matematyka

Język polski

28

43

41

K. Janik

E. Osipowicz

T. Kuszczak

18.10.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Historia

Podstawy przedsiębiorczości

28

1

H. Kowalska

K. Kuśnierz

19.10.2013 Sobota

3

11.20-13.45

Język angielski

27

K. Kosmowski

25.10.2013

Piątek

3

3

15.30-17.55

18.00-20.25

Biologia

Geografia

1

1

W. Woźniak

W. Woźniak

26.10.2013

Sobota

4

1

3

8.00-11.15

11.20-12.05

12.10-14.35

Historia

Język polski

Podstawy przedsiębiorczości

28

41

1

H. Kowalska

T. Kuszczak

K. Kuśnierz

08.11.2013

Piątek

4

2

15.30-18.45

18.50-20.25

Historia

Język angielski

28

27

H. Kowalska

S. Wiśniewska-Drąg

09.11.2013

Sobota

3

5

8.00-10.25

10.30-14.35

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

43

1

E. Osipowicz

K. Kuśnierz

15.11.2013

Piątek

2

4

15.30-17.05

17.10--20.25

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

43

1

E. Osipowicz

K. Kuśnierz

16.11.2013

Sobota

4

4

8.00-11.15

11.20-14.35

Historia

Geografia

28

1

H. Kowalska

22.11.2013

Piątek

4

2

15.30-18.45

18.50-20.25

Chemia

Język angielski

28

27

K. Janik

S. Wiśniewska-Drąg

23.11.2013

Sobota

3

1

4

8.00-10.25

10.30-11.15

11.20-14.35

Chemia

Geografia

Biologia

28

1

1

K. Janik

W. Woźniak

W. Woźniak

06.12.2013

Piątek

4

2

15.30-18.45

18.50-20.25

Historia

Język polski

28

41

H. Kowalska

T. Kuszczak

07.12.2013

Sobota

4

 

8.00-11.15

11.20

Historia

Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego

28

27

H. Kowalska

S. Wiśniewska-Drąg

13.12.2013

Piątek

3

 

15.30-17.55

18.00

Geografia

Egzamin ustny z historii

1

28

W. Woźniak

H. Kowalska

14.12.2013 sobota

3

3

8.00-10.25

10.30-12.55

13.00

Geografia

Biologia

Egzamin ustny z podstaw przedsiębiorczości

1

1

1

W. Woźniak

W. Woźniak

K. Kuśnierz

20.12.2013

Piątek

2

15.30-17.05

17.10

Język polski

Ustny egzamin z chemii

41

28

T. Kuszczak

K. Janik

03.01.2014

Piątek

3

15.30-17.55

18.00

Matematyka

Egzamin ustny z geografii

43

1

E. Osipowicz

W. Woźniak

04.01.2014

Sobota

4

8.00-11.15

11.20

Język polski

Egzamin ustny z biologii

41

1

T. Kuszczak

W. Woźniak

10.01.2014

Piątek

 

16.00

Egzamin pisemny i ustny z matematyki

43

E. Osipowicz

11.01.2014

Sobota

 

8.00

Egzamin pisemny i ustny z języka polskiego

1

41

W. Woźniak

T. Kuszczak

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1768186 osób.