herb
BIP
Plan II semestr I LO dla Dorosłych - Zaoczna
19 stycznia 2014

PLAN ZAJĘĆ KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH FORMA ZAOCZNA,

ROK SZKOLNY 2013/2014, SEMESTR II

DATA

ILOŚĆ

GODZIN

CZAS

PRZEDMIOT

SALA

NAUCZYCIEL

24.01.2014

Piątek

3

3

15.30-17.55

Matematyka

Język polski

43

41

Osipowicz

18.00-20.25

Kuszczak

31.01.2014

Piątek

3

3

15.30-17.55

Informatyka

30

Żydek

18.00-20.25

Język angielski

27

Kosmowski

01.02.2014

Sobota

4

4

8.00-11.15

Język polski

41

Kuszczak

11.20-14.35

Matematyka

43

Osipowicz

07.02.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Fizyka

28

Janik

3

18.00-20.25

Język angielski

27

Kosmowski

08.02.2014

Sobota

2

8.00-9.35

Wiedza o społeczeństwie

28

Kowalska

5

9.40-13.4S,

Geografia

1

Woźniak

14.02.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Geografia

1

Woźniak

3

18.00-20.25-

Wiedza o społeczeństwie

28

Kowalska

07.03.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Matematyka

43

Osipowicz

3

18.00-20.25

Fizyka

28

Janik

14.03.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Geografia

1

Woźniak

3

18.00-20.25

Język angielski

27

Kosmowski

15.03.2014

Sobota

4

8.00-11.15

Matematyka

43

Osipowicz

3

11.20-13.45

Język polski

41

Kuszczak

21.03.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Informatyka

30

Żydek

3

18.00-20.25

Język polski

41

Kuszczak

22.03.2014

Sobota

4

8.00-11.15

Geografia

1

Woźniak

3

11.20-13.45

Fizyka

28

Janik

28.03.2014

Piątek

2

15.30-17.05

Język polski

41

Kuszczak

4

17.10-20.25

Informatyka

30

Żydek

29.03.2014

Sobota

4

8.00-11.15

Matematyka

43

Osipowicz

4

11.20-14.35

Geografia

1

Woźniak

04.04.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Geografia

1

Woźniak

3

18.00-20.25

Informatyka

30

Żydek

05.04.2014

Sobota

4

8.00-11.15

Fizyka

27

Janik

2

11.20-12.55

Wiedza o społeczeństwie

28

Kowalska

11.04.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Język angielski

27

Kosmowski

3

18.00-20.25

Wiedza o społeczeństwie

28

Kowalska

12.04.2014

Sobota

5

8.00-12.05

Geografia

1

Woźniak

3

12.10-14.35

Matematyka

43

Osipowicz

25.04.2014

Piątek

3

15.30-17.55

Informatyka

30

Żydek

3

18.00-20.25

Fizyka

28

Janik

09.05.2014

Piątek

4

15.30-18.45

Geografia

1

Woźniak

2

18.50-20.25

Wiedza o społeczeństwie

28

Kowalska

16.05.2014

3

15.30-17.55

Język angielski

27

Kosmowski

Piątek

3

18.00-20.25

Język polski

41

Kuszczak

17.05.2014

Sobota

4

8.00-11.15

Fizyka

28

Janik

4

11.20-14.35

Geografia

1

Woźniak

23.05.2014

Piątek

3

15.30-17.55

WOS

28

Kowalska

2

18.00-19.35

Matematyka

43

Osipowicz

24.05.2014

Sobota

4

8-11.15

Matematyka

43

Osipowicz

4

11.20-14.35

Informatyka

30

Żydek

30.05.2014

Piątek

2

15.30-17.05

Język polski

41

Kuszczak

31.05.2014

Sobota

 

8.30

Egzamin praktyczny z informatyki

30

Żydek

10.00

Egzamin ustny z geografii

1

Woźniak

06.06.2014

Piątek

 

16.00

Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego

27

Kosmowski

07.06.2014

Sobota

 

8.30

Egzamin pisemny i ustny z matematyki

43

Osipowicz

13.06.2014

Piątek

 

16.00

Egzamin ustny z fizyki

27

Janik

17.00

Egzamin ustny z wiedzy o społeczeństwie

28

Kowalska

14.06.2014

Sobota

 

8.30

Egzamin pisemny i ustny z języka polskiego

41

Kuszczak

 

Coded By eThann
Naszą stronę odwiedziło już 1768118 osób.